Docència

La Fundació Puigvert té com objecte l'expansió i el perfeccionament de les ciències mèdiques que s'ocupen de l'estudi i el tractament de les patologies i disfuncions del sistema urinari i de l'aparell genital masculí. Per això, se centra en el desenvolupament de les especialitats d'urologia, nefrologia i andrologia.

La Fundació està adscrita a la Facultat de Medicina de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), com a integrant de la Unitat docent HSCSP-FP (Ensenyaments de Pregrau) i també com a Escola d'Especialització (Ensenyaments de Postgrau - Estudis de Tercer Cicle), per Ordre ministerial de 26 de juliol de 1967 (BOE 30 d'agost). També té l'acreditació pertinent per formar especialistes a través del Pla Nacional MEF (MIR, abans).

El Comitè de Docència de la Fundació Puigvert té la funció d'organitzar la formació dels metges especialistes en formació (MEF) i de supervisar el compliment dels objectius del programa de les diferents especialitats i les seves avaluacions.

El Comitè de Docència està format per:

President: Patricia Fernández-Llama
Vicepresident: Esteban Emiliani

Vocals: Lluís Gausa
             Jordi Huguet
             Rocío Jiménez
             Laia Sabiote
             Núria Serra
             Mónica Furlano
             Sílvia Benito
             Xoana Barros
             Mireia Plans
             Joaquim Sarquella
             Francesc Maestre
             Joan Carles Ortiz


Representants dels residents:
 Erica Amat
 Gerson Berná
 Verónica Coll
 Anna Domínguez
 Sofia Fontanet
 Julia Aumatell
 Edgar Suquilanda

 

A la Fundació Puigvert hi ha tres programes formatius diferents:

1. Programa universitari (formació de grau)
2. Programa d'especialització (formació de postgrau o especialitzada)
3. Programa de formació continuada

Contacte

Agència de Gestió del Coneixement
93 416 97 31
(De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h)

agescon@fundacio-puigvert.es

Contacte amb tutors i residents
Biblioteca: 93 416 97 00
(De dilluns a divendres de 8:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:00h)

biblioteca@fundacio-puigvert.es

Notícies

Esdeveniments