Risc Cardiovascular en la Malaltia Renal Crònica (MRC)

En què consisteix el risc cardiovascular

És conegut que la malaltia renal crònica (MRC) s'associa a un augment de la possibilitat de patir problemes del cor i de la circulació de la sang (d'aquí el nom de cardio = cor i vascular = gots per on circula la sang).

Quines són les seves causes

La hipertensió arterial i la diabetis mellitus, per exemple, són causes de malaltia renal crònica i alhora també ho són de malalties del cor i la circulació de la sang. Però, a més d'aquests factors - anomenats factors de risc cardiovascular clàssics o tradicionals - i molts més factors que s'alteren en la MRC i que donen origen o acceleren aquests problemes.

Quines són les seves conseqüències

El diagnòstic de malaltia renal crònica porta implícita l'associació amb problemes de cor (com insuficiència cardíaca, angina de pit o infart de miocardi), "vessaments" cerebrals o problemes de circulació en el cervell i tot el sistema nerviós, cames o altres territoris. La calcificació vascular és més freqüent en la MRC.

Quin és el tractament

La malaltia renal crònica està associada a malalties de la circulació pel que sembla lògic prevenir i tractar els altres factors de risc cardiovascular com evitar el tabac i l'obesitat, tractar el millor possible la pressió arterial, la diabetis, la dislipèmia i altres factors com l'anèmia, l'excés de sal i fòsfor, etc.

Preguntes freqüents:

El risc cardiovascular de la malaltia renal crònica es deu només a la pressió arterial elevada i / o la diabetis?
No. La malaltia renal crònica es considera un factor de risc cardiovascular independentment d'altres. Òbviament el tenir una pressió arterial elevada o patir diabetis augmenta el risc.

Notícies

Esdeveniments