Nefrologia

 

Centre de referència en malalties renals hereditàries, nefropaties sistèmiques i hipertensió i Centre de referència XUEC (Xarxes d'Unitats d'Expertesa Clínica) en malalties minoritàries. Resposta personalitzada i integral en Insuficiència Renal Crònica (IRC): del diagnòstic al tractament substitutiu amb tècniques de diàlisi; del coneixement tècnic al suport i l'acompanyament de la malaltia crònica. Capacitat innovadora i capdavanters en el trasplantament renal de donant viu.

 

Antecedents històrics

El Servei de Nefrologia té els seus orígens a la Fundació, l'any 1955, quan el Dr. Gerardo del Río es responsabilitza de l'assistència de les "uropaties mèdiques". L'any 1959, s'hi va constituir la Secció de Nefrologia i en 1964, el Servei de Nefrologia. Aquell mateix any, es van instal·lar els primers ronyons artificials a la institució. 

El 1974, la nefrologia es va reconèixer a Espanya com a nova especialitat mèdica, i a la Fundació, el Servei de Nefrologia es va organitzar per unitats. El 1992, el Dr. Pere Barceló va assumir la direcció del Servei, i al seu torn fou substiuït pel Dr. José Ballarín, l'any 2006. Actualment el Dr. Lluís Guirado és el director del servei.

Àmbit assistencial

La nefrologia és una especialitat mèdica que té com a objecte l'estudi morfològic i funcional del ronyó, tant en les condicions normals com en les patològiques. 

Les prestacions nefrològiques que es tracten en la Fundació Puigvert són:

Diagnòstic de malalties renals

Diagnòstic d'hematúria, hipertensió arterial, infeccions urinàries, insuficiència renal, nefropaties diabètiques i sistèmiques.

Tractament de les malalties renals

Diagnòstic i tractament mèdic per preservar la funció renal. Establiment de normes dietètiques. Tractament substitutiu de la funció renal mitjançant diàlisi.

Trasplantament renal

Preparació mèdica para al trasplantament renal. Tractament mèdic postcirurgia del trasplantament renal.

Revisions periòdiques

Detecció precoç de la insuficiència renal. Valoració del risc cardíac per hipertensió persistent.

 

Contacte

Centraleta 93 416 97 00

Sol·licitut de consultes privades
93 416 97 07 (De dilluns a dijous de 08:00 a 20:00h i divendres de 08:00 a 18:00)

Sol·licitud consultes Servei Català de la Salut
93 416 97 26 (De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00h i divendres de 9:00 a 12:00h)

Sol·licitud consultes Reproduccció Assistida Servei Català de la Salut
93 416 97 00 extensió 4605 (De dilluns a dijous de 10h a 12h)

Notícies

Esdeveniments