Línies innovadores

La Fundació Puigvert ha estat sempre proactiva respecte a les necessitats assistencials emergents en urologia, nefrologia i andrologia i ha demostrat àmpliament la seva capacitat d'innovar. Al llarg de la seva trajectòria, la Fundació ha desenvolupat de manera contínua nous procediments i noves tècniques, orientades a disposar d'una oferta de serveis àmplia, completa i a l'avantguarda de les seves especialitats. La incorporació de tecnologia -sempre contrastada- i la llarga experiència dels seus professionals, ha permès tractar els malalts amb més comoditat, efectivitat i seguretat i, per això, ser referent en la comunitat científica.

Capdavanters en cirurgia laparoscòpica i en cirurgia robòtica

La Fundació Puigvert sempre ha apostat per la cirurgia mínimament invasiva: durant els anys setanta, per mitjà de l'endoscòpia urològica, els anys vuitanta, amb la litotrícia extracorpòria per ones de xoc, i els noranta, amb la laparoscòpia; més recentment, amb la cirurgia robòtica, ja que va ser el primer centre de l'Estat que va adquirir el robot Da Vinci l'any 2005. 

El 2008, la Fundació va ser pionera a l'hora d'usar el robot Da Vinci per al tractament del càncer vesical. El 2009, s'hi va fer el primer trasplantament mundial per via laparoscòpica; el 2010, la primera extracció de ronyó de donant viu a l'Estat, amb el robot Da Vinci.

A la Fundació Puigvert, la utilització de la laparoscòpia, com a via d'abordatge quirúrgic mínimament invasiu, és un recurs àmpliament utilitzat, avui dia, en la resolució de multitud de patologies.

Àmplia experiència en trasplantament renal

La Fundació Puigvert posseeix una àmplia experiència en trasplantament renal, tant pel que fa als seus programes de donant viu com els de donant mort. Gairebé 1.500 trasplantaments renals fets els darrers 25 anys així ho testifiquen.

Contacte

Centraleta 93 416 97 00

Sol·licitut de consultes privades
93 416 97 07 (De dilluns a dijous de 08:00 a 20:00h i divendres de 08:00 a 18:00)

Sol·licitud consultes Servei Català de la Salut
93 416 97 26 (De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00h i divendres de 9:00 a 12:00h)

Sol·licitud consultes Reproduccció Assistida Servei Català de la Salut
93 416 97 00 extensió 4605 (De dilluns a dijous de 10h a 12h)

Notícies

Esdeveniments